+421905659835 info@experiencegroup.sk

  • Ochrana majetku a osôb (Bodyguard)
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb ( Koncerty, OPEN AIR festivaly )

  • Analýza bezpečnosných rizík pre firmy a podnikateľov
  • Pátranie po osobách a veciach
  • Prehliadka určených priestorov

  • Kurz odbornej spôsobilosti typu “ S “ ( príprava na zamestnanie strážnik, detektív )
  • Kurz odbornej spôsobilosti typu “ P “ ( príprava na zmestnanie strážnik, detektív, prevádzkovanie SBS )