Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ni024400/Web_experiencegroup/wp-content/plugins/popup-builder/com/classes/components/Menu.php on line 157
+421905659835 info@experiencegroup.sk

O nás

Spoločnosť Experience Group s.r.o so sídlom Cabaj 1514, 951 17 Cabaj – Čápor je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavný smer činnosti je zameraný na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb. Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení (zákon o súkromnej bezpečnosti), pričom spoločnosť Experience Group s.r.o. má Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre udelené licencie na vykonávanie strážnej služby, detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.