+421905659835 info@experiencegroup.sk

Experience Group s.r.o.

so sídlom Čingovská 1514/65, PSČ 951 17 Cabaj – Čápor

IČO : 51 666 766, DIČ: 2120744846

tel. kontakt : +421905659835

email : info@experiencegroup.sk

ŠKOLIACE ZARIADENIE :

Priemyselná č.2, Nitra – Horné Krškany