+421905659835 info@experiencegroup.sk

Combat Shooting Academy ( ďalej len CSA ) prevádzkuje Experience Group s.r.o.. Našim cieľom je umožniť záujemcom oboznámiť sa so strelnými zbraňami, s bezpečným ovládaním krátkych a dlhých strelných zbraní, zvládnutie prvkov streľby rôznymi spôsobmi na rôznej úrovni obtiažnosti, schopnosť použitia strelnej zbrane pre účely sebaobrany s využitím jej skrytého nosenia, schopnosť použitia zbrane pri plnení služobných a pracovných úloh (vhodné pre príslušníkov ozbrojených zložiek), osobitosti používania strelnej zbrane pri zaisťovaní bezpečnosti určenej osoby, tréning praktickej streľby s prvkami dynamiky a taktiky. CSA využíva pri streleckých kurzoch zručnosti a vedomosti streleckých inštruktorov získané počas dlhoročnej praxe v ozbrojených zložkách.

Streleckých kurzov sa môžu pod vedením inštruktora zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, pričom vek účastníka musí byť viacej ako 18 rokov, čo je jedinou obmedzujúcou vekovou prekážkou.